Tätorter i Göteborgs kommun

Peka/klicka mitt i tätorter
för att se namn och
statistik för år 2005.

Fler tabeller finns nedan!


Fönsterbredd: 29 km

OBS Detta är bara en DEMO-sida för de som vill beställa Kommunfakta 2007 Tätorter

Demo-sidan visar kommunens karta (här pekbar, men ej klickbar), medan tabellerna nedan är för Exempelbo kommun.
Mer info på SCBs webbplats: Kommunfakta Info.

1. Folkmängd och landareal för tätorter i Exempelbo kommun

Tätort Folkmängd Areal, km2 Täthet
2005  2000  Förändring 2005  2000  Förändring 2005, inv/km2 
Tätort-1 36000  35900  +100  14,02  13,96  +0.06  2566 
Tätort-2 507  524  -17  0,76  0,76  665 
Tätort-3   osv. 221  0,29  759 

Not: För nya tätorter anges inga siffror för år 2000, markeras med *. De hade färre än 200 invånare då.

2. Befolkningen efter kön och ålder år 2005 per tätort i Exempelbo kommun

  Avser 31 december 2005.
Tätort Folkmängd Könsandel,% Åldersgrupper,% Medelålder
Totalt  Kvinnor  Män  Kvinnor  Män  0-19  20-64  65- år  år, totalt 
Tätort-1 36000  18200  17800  51  49  26  62  13  38 
Tätort-2 507  238  269  47  53  21  73  35 
Tätort-3   osv. 221  107  114  48  52  38  56  29 
Utanför tätort 919  463  456  50  50  26  64  11  39 
Hela kommunen 38000  19000  18000  50  50  26  62  13  38 

3. Förvärvsarbetande och medianinkomster år 2005 per tätort i Exempelbo kommun

  Avser befolkningen 20-64 år.   Inklusive de med 0-inkomst.
Tätort Antal
invånare
20-64år
Andel förvärvsarbetande Medianinkomster, kr
Totalt  Kvinnor  Män    Totalt  Kvinnor  Män   
Tätort-1 22200  78  76  79  237819  216237  267634 
Tätort-2 369  70  70  70  210482  193552  226938 
Tätort-3   osv. 124  90  88  92  277328  227000  348380 
Utanför tätort 584  83  84  83  240693  218449  266566 
Hela kommunen 23269  78  76  79  237584  216073  267182 

4. In- och utflyttning under år 2006 i tätorter i Exempelbo kommun

  Antal flyttare totalt och efter varifrån (vart): egen kommun, eget län, övriga län.
Tätort Riktning Totalt och varifrån/vart Efter kön
Totalt  egen  
kommun 
eget län  övriga län  kvinnor  män 
Tätort-1 Inflyttning 1975  114  1320  541  937  1038 
Utflyttning 2176  108  1486  582  1062  1114 
Tätort-2 Inflyttning 99  44  44  11  43  56 
Utflyttning 105  60  28  17  61  44 
Tätort-3   osv. Inflyttning 26  20  11  15 
Utflyttning 11 
Utanför tätort Inflyttning 128  44  60  24  69  59 
Utflyttning 98  48  38  12  52  46 
SCB, Kommunfakta 2007

Källor och copyright: Statistik och tätortsgränser SCB. Kommungränser och strandlinje Lantmäteriet.