Bakåtlänkar till:              
SCB Befolkningsstatistik          
SCB Regional statistik          
Kommunfakta, info sida        

Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB

Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län.

Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket. Då visas en befolkningspyramid (liknande bilden, fast större) som stegar sig fram år för år, från 1968 till 2018.

Du kan: Stoppa, Välja ett visst år, Stega +1 eller -1 år, Fortsätta, Starta om. Klicka på staplar och se datavärden. Avsluta med Stäng.

Tidsserie för valfri åldersgrupp: Välj lägsta och högsta ålder.  Exempelbilden visar 0-100 år.

Tolkning av befolkningspyramider
Pyramider för län och riket:
   
Pyramider för kommuner:
   

Anm. Om animeringen inte startar så:
          Välj År och klicka på Start.

Nya kommuner har bara data från det årsskifte när de bildades: Gnesta, Trosa 1990-, Bollebygd, Lekeberg 1994-, Nykvarn 1998-, Knivsta 2002-.

Heby kommun bytte län från Västmanland till Uppsala 2007.


Webbläsare: Programmet fungerar i moderna webbläsare. Testad med Internet Explorer 6,7,8 Firefox 1,2,3 Netscape 7, Opera 7.

Liten bildskärm: Med 800x600 punkter så kan delar av pyramiden ej synas. Prova med tangent F11 på pyramidsidan för att maximera fönster. Eller använd knapparna nedan.
   
 
Utskrift: Man kan inte skriva ut direkt från webbläsare. Man får istället kopiera fönstret och klistra in i annat program för bild- eller ordbehandling.
Kopiera till annat dokument genom Alt+PrintScreen-tangent och Redigera - Klistra_in i bildprogram.
Man bör först ha justerar fönstret så det täcker det man vill ha med. För utskrift är liggande format lämpligt.

Data: Data är hämtade från SCBs Databaser (folkmängd per 1-årsklasser, kön och år)

Programmet: är utvecklat hos SCB i javascript, DHTML, opensource, 2014
Kontakt: e-post: regionalt@scb.se

Uppdaterad: 2019-03-27.