Sökfunktion för yrke

SSYK 2012

Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014.

Välj om du vill söka på yrkesbenämning i klartext eller på yrkeskod


Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på